Improving lower secondary schools in Norway

Rapporten "Improving lower secondary schools in Norway" skal hjelpe utdanningsmyndigheter i Norge og andre OECD-land til å forstå viktigheten av ungdomsskolen og å finne måter å styrke ungdomstrinnet på.

Rapporten gir et overblikk over strukturen for ungdomstrinnet og hovedutfordringene for de ulike OECD-landene. Rapporten viser til rammeverk som gjør det mulig å sammenligne mellom landene og den peker på spesielle forutsetninger for suksess for ungdomstrinnet.

Anbefalingene peker særlig på kvaliteten på lærerne, ressurser i skolen, veier til studier og effektiv implementering av politikk.

Rapporten er et resultat av OECDs innsats for å støtte gjennomføring av reformer i OECD-land og deres samarbeidsland.

Rapporten kan fås ved henvendelse til Kunnskapdepartementet.