Rapporter og planer

In Need of a Better Framework for Success

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP gjennomført en omfattende evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter. Evalueringen dekker det 6. rammeprogrammet som gikk fra 2002-2006 og første del av det 7. rammeprogrammet som går fra 2007-2013.

Evalueringsrapporten viser at Norges deltakelse i EUs forskningsprogram er vellykket og gir godt utbytte for norsk forskning. Rapporten peker på at det likevel er behov for et bedre rammeverk for framtidig norsk deltakelse i programmet. 

Lenke til evalueringsrapport om norges deltakelse i EUs 6. og første del av 7. rammeprogram for forskning