INFOFLYT: Informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko.

Rapport fra utvalg som skulle foreslå hensiktsmessige regler for behandlingen av opplysninger, herunder informasjonsutvekslingen med politiet i INFOFLYT.