Informasjonsbrev til landets skoler om valg, skolevalg og minstemme.no

Valg og skolevalg - ta i bruk nettsted for skolen om demokrati og deltakelse: www.minstemme.no

Informasjonsbrev fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen til landets skoler om valg, skolevalg og minstemme.no

Les informasjonsbrevet her