Informasjonsbrev til kommunene om forsterket opplæring 2009

I forslaget til statsbudsjett for 2009 legger regjeringen til grunn at 430 mill. kroner av kommunenes frie midler skal brukes til flere lærere som kan gi bedre opplæring i norsk, samisk og matematikk på 1.-4. trinn fra høsten 2009.

I forslaget til statsbudsjett for 2009 legger regjeringen til grunn at 430 mill. kroner av kommunenes frie midler skal brukes til flere lærere som kan gi bedre opplæring i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn fra høsten 2009.

Kunnskapsdepartementet har i den forbindelse sendt ut et informasjonsbrev til kommunene med oversikt over halvårsvirkningen for den enkelte kommune.