Informasjonsutveksling om forskning

Nettverket har årlige møter for utveksling av ideer og informasjon om forskning på justissektorens område.

Internasjonalt samarbeid

Directors of Justice Research – internasjonalt nettverk

Nettverket "Directors of Justice Research" består av årlige møter for utveksling av ideer og informasjon om forskning på justissektorens område (innhold og organisering).

Informasjonsutvekslingen gjelder både for avsluttede prosjekter, pågående forskning og forskningsområder som blir sentrale i framtida. I tillegg utveksles kontaktinformasjon om sentrale forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere i ulike land.

Møtene arrangeres i tilknytning til en årlig internasjonal konferanse i regi av European Society of Criminology.

Nettverket består av land både i og utenfor Europa, blant annet deltar USA, Canada og New Zealand. De nye medlemslandene i EU deltar også.

Nettverket har ingen nettside, men en inngang til internasjonal forskning gis i regi av European Society of Criminology på nettsiden http://esc-eurocrim.org.


Oppdatert 20.06.2006