Innføring av automatmonopol for Norsk Tipping

ESA har åpnet sak mot Norge for å vurdere vedtaket om å innføre automatmonopol opp mot Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Innføring av automatmonopol for Norsk Tipping

Stortinget vedtok i 2003 at pengespill på automater bare skal kunne tilbys av Norsk Tipping. ESA mener Stortingets vedtak er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan ESA har nå tatt ut traktatsbruddssøksmål for EFTA-domstolen mot Norge i automatsaken.

Korrespondanse mellom ESA (EFTA Surveillance Authorithy) og Kultur- og kirkedepartementet og pressemeldinger vedr. automatsaken (i kronologisk rekkefølge):