Vurdering av offentliggjøring av kundelister

Brev til Sivilombudsmannen 6. november 2013

Sivilombudsmannen sendte 31. oktober 2013 brev til Statsministerens kontor, der det fremgår at ombudsmannen har mottatt klage fra Verdens Gang (VG) i en innsynssak.

Sivilombudsmannen ber om å få oversendt «alle relevante saksdokumenter, herunder dokumentet det er begjært innsyn i og dokumenter knyttet til behandling av innsynsbegjæringen».

Oversendt 6. november 2013

  1. Innsynsbegjæringen 25. oktober 2013 fra VG (pdf)
  2. Svaret fra SMK 28. oktober 2013 på innsynsbegjæringen fra VG (pdf)
  3. E-post 6. november 2013 fra SMK til VG ved Lars Joakim Skarvøy (pdf)
  4. Brev 18. oktober fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe til statsminister Erna Solberg (pdf)
  5. Svar fra statsministeren 6. november 2013 til Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe (pdf)
  6. Brev 28. oktober 2013 fra SMK til Justis- og beredskapsdepartementet (pdf)
  7. Svar 31. oktober 2013 fra Justis- og beredskapsdepartementet til SMK (pdf)
  8. Vurdering 6. november 2013 fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling (pdf)
  9. Brev 31. oktober 2013 fra JKL Group til regjeringsråd Nina Frisak (pdf)
  10. Svar 6. november 2013 fra SMK til JKL Group (pdf)