Innstilling fra utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av utenlandsk høyere utdanning i Norge

Rapport fra utvalg som har utredet problemstillinger knyttet til dagens system for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge.

Innstilling fra utredningsutvalg for godkjenning og godskriving av utenlandsk høyere utdanning i Norge

Rapport fra utvalg som har utredet problemstillinger knyttet til dagens system for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge.

Utvalget skal blant annet foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig.

Klikk her for å åpne rapporten fra utvalget

Lenke til mer info om utvalget