Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, fra 2021 til 2027. Deltakelse i Horisont Europa åpner for at Norge også kan delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA). Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 2021 til 2027. Med dette inviterer vi dere til å gi innspill til arbeidet med strategien. Fristen for innspill er 10. februar 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2021

Vår ref.: 20/5959

Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge skal delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, fra 2021 til 2027. Endelig avgjørelse om dette tas når EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Deltakelse i Horisont Europa åpner for at Norge også kan delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle Det europeiske forskningsområdet (ERA). Regjeringen vil legge frem en strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet for perioden 2021 til 2027. Med dette inviterer vi dere til å gi innspill til arbeidet med strategien.

Lenke til brevet.pdf

 • ACT Arctic Cluster Team
 • Agder fylkeskommune
 • Akademiet for yngre forskere
 • Akademikerne
 • Akershus universitetssykehus
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arena Cod
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Arkivverket
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Bjørknes høyskole
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene
 • Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Digicat
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Forsvarets høgskole
 • Future Materials AS
 • GCE NODE
 • Handelshøyskolen BI
 • Haukeland universitetssjukehus
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Innlandet fylkeskommune
 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
 • KS
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Manufacturing Technology Norwegian Catapult
 • Meteorologisk institutt
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjonalbiblioteket
 • NCE Aquaculture
 • NCE Aquatech Cluster
 • NCE Blue Legasea
 • NCE Energy Technology
 • NCE Eyde
 • NCE Finance Innovation
 • NCE Heidner Biocluster
 • NCE iKuben
 • NCE Maritime CleanTech
 • NCE Media
 • NCE Micro- and Nanosystems
 • NCE Norway Health Tech
 • NCE Oslo Cancer Cluster
 • NCE Raufoss
 • NCE Seafood Innovation Cluster
 • NCE Smart Energy Markets
 • NCE Systems Engineering Kongsberg
 • NCE Tourism - Fjord Norway
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordic Edge Smart City
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Nord-Norges Europakontor
 • Norges geologiske undersøkelser
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk venturekapitalforening
 • Norwegian Fashion & Textile Agenda
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • NSKI Høyskole
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Ocean Innovation
 • Oslo kommune
 • Oslo universitetssykehus
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Osloregionens Europakontor
 • Politihøgskolen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Samisk høgskole
 • Simula Research Laboratory AS
 • Skrivekunstakademiet
 • Solenergiklyngen
 • St. Olavs hospital
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stavanger universitetssjukehus
 • Stavangerregionens Europakontor
 • Steinerhøyskolen
 • Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Sustainable Energy
 • Sørlandets Europakontor
 • Teknologirådet
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelags Europakontor
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Vest-Norges Brusselkontor
 • VIA Cluster (Norwegian Tunnel Safety Cluster)
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • WoodWork Cluster
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund