Instruks GI-01/2021 – dispensasjon frå plikt til å levere opphaldskort ved fornying mv.

Instruks GI-01/2021 – dispensasjon frå plikt til å levere opphaldskort ved fornying mv..Pdf