Instruks GI-23/2021 – adgangen til å gi avledet asylstatus der referansepersonens tillatelse vurderes tilbakekalt etter utlendingsloven § 63

Instruks GI-23/2021 – adgangen til å gi avledet asylstatus der referansepersonens tillatelse vurderes tilbakekalt etter utlendingsloven § 63.pdf