Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning om Nasjonal slepebåtberedskap

Vista Analyse AS og Holte Consulting har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KVU) av Nasjonal slepebåptberedskap.

Les rapporten  Les vedlegg 3 - Usikkerhetsanalyse (pdf)