Lover og regler

Iverksetjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd og forskrift til lov

Justisdepartementet legg med dette fram forslag til iverksetjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) samt forslag til forskrift til offentleglova (offentleg-forskrifta). Forskrifta skal utfylle offentleglova, samt erstatte nogjeldande forskrifter til offentlegheitslova av 1970.

Justisdepartementet legg med dette fram forslag til iverksetjing av lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) samt forslag til forskrift til offentleglova (offentleg-forskrifta). Forskrifta skal utfylle offentleglova, samt erstatte nogjeldande forskrifter til offentlegheitslova av 1970.

Les den kongelege resolusjonen i pdf-format her.