Jernbaneloven

Lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser