Utdanning - jobb nummer 1

Utdanning – jobb nummer 1

Strategi for utdanning

Strategien for utdanning foreligger som pdf-fil.

Dokumentet "Utdanning for alle gjennom Norges utviklingssamarbeid" er det faglige grunnlaget for strategien.

For å kunne lese en pdf-fil må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html