Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til justeringer i produktspesifikasjon for kommunalt planregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2011

Vår ref.: 201103789-4/MD

Miljøverndepartementet sender med dette forslag til endringer i produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, del 4, på alminnelig høring.

Den delen av produktspesifikasjonen som omhandler digitalt planregister ble første gang fastsatt 6.11.2009, og senere endret 1.3.2011. De endringer som nå foreslås har sammenheng med behovet for å samordne datamodellen for digitalt planregister med GeoIntegrasjons-standarden, jf. http://www.geointegrasjon.no/.

Våren 2011 nedsatt Miljøverndepartementet og GeoIntegrasjonsprosjektet en felles ekspertgruppe som skulle bistå i arbeidet med å harmonisere planregistermodellen og GeoIntegrasjons-standarden. Gruppen bestod av følgende personer:

  • Endre Leivestad, Bergen kommune
  • Hans Fredrik Berg, Arkivverket
  • Ragnar Sturtzel, EDB ErgoGroup ASA
  • Tor Olav Almås, Norconsult Informasjonssystemer AS 

Senioringeniør Endre Leivestad i Bergen kommune har siden 2009 ledet arbeidet med å fremstille en helhetlig konseptuell datamodell for digitalt planregister på vegne av Miljøverndepartement og det er også han som har utarbeidet det vedlagte forslaget til justeringer i datamodellen.

Bestemmelser om kommunalt planregister er gitt i kart- og planforskriften kapittel 4. Det fremgår av § 12 siste ledd at digitalt planregister skal oppfylle kravene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

Eventuelle henvendelser om datamodellen kan rettes til Endre Leivestad,
tlf. 55 56 66 00, e-post: [email protected].

Gjeldende produktspesifikasjon for kommunalt planregister ligger på departementets hjemmeside.

Høringsvar sendes:

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo
E-post: [email protected]

Fristen for høringssvar er 15. desember 2011.

Med hilsen


Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnar Danielsen
seniorrådgiver

 

Geoforum
Geomatikkbedriftene
IKT-Norge
KS
Tekna
Statens kartverk

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Elverum kommune
Fredrikstad kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Haugesund kommune
Kongsvinger kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Larvik kommune
Lillehammer kommune
Molde kommune
Moss kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Ålesund kommune

Til toppen