Høring - forslag til justeringer i produktspesifikasjon for kommunalt planregister

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2011