Høring - forslag til justeringer i produktspesifikasjon for kommunalt planregister

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2011