Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Rapport fra prosjektgruppe som har vurdert departementets rolle som pådriver for samfunnssikkerhet og beredskap.

Prosjektgruppen har vært ledet av Per S. Bleikelia.

Last ned rapporten (pdf)