Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Rapport fra prosjektgruppe som har vurdert departementets rolle som pådriver for samfunnssikkerhet og beredskap.

Prosjektgruppen har vært ledet av Per S. Bleikelia.

Last ned rapporten (pdf)