Justis og beredskap fra A til Å

2013-2016

Oversikt over gjennomførte tiltak på justis- og beredskapsområdet i perioden 2013-2016.

Det er regjeringsplattformen som er styrende for aktiviteten i Justis- og beredskapsdepartementet, men i tillegg er det tatt en rekke nye initiativer og arbeidet videre med tidligere tiltak.

Denne rapporten inneholder en foreløpig oppsummering av en del av det som er gjort siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013.

Last ned Justis og beredskap fra A til Å (PDF)