Kartlegging av administrative kostnader - rapporter inndelt etter departement

Inndelt etter departement

Prosjektet "kartlegging og forenkling 2006-2009" ble igangsatt våren 2006 hvor målet er å bidra til en betydelig reduksjon i næringslivets administrative kostnader. I første fase av prosjektet har konsulentselskapene Oxford Research og Rambøll Management gjennomført en kartlegging av de kostnadene næringslivet har ved etterlevelse av regelverk. Resultatet av kartleggingen foreligger i departementsvise rapporter:

 Les mer om prosjektet på temasiden om forenkling.