Kartlegging av laboratorievirksomhet ved universiteter og høyskoler

Kartlegging av laboratorievirksomhet ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet ber i brev til universiteter og høyskoler om at samtlige statlige institusjoner oversender til departementet en kortfattet historisk oversikt over den enkelte institusjons laboratorievirksomhet med hvor det er håndtert fysiske og kjemiske stoffer som en med dagens medisinske kjennskap vet vil kunne innebære risiko for utvikling av kreftsykdom over tid ved eksponering.

Les brevet her