Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Rambøll Management gjennomført en kartlegging av lærerutdanneres kompetanse. Kartleggingen er gjennomført i tidsrommet april – juni 2008, og formålet med oppdraget er å skaffe en oversikt over kompetansen til lærere i lærerutdanningen i Norge.

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har Rambøll Management gjennomført en kartlegging av lærerutdanneres kompetanse. Kartleggingen er gjennomført i tidsrommet april – juni 2008, og formålet med oppdraget er å skaffe en oversikt over kompetansen til lærere i lærerutdanningen i Norge.

Lenke til rapporten (pdf-format)