Forsiden

Kartlegging av nærskipsfart

Sammensetning, alder, lønnsomhet og utfordringer med flåtefornyelse

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics kartlagt utfordringer knyttet til finansiering av flåtefornyelse innen nærskipsfarten.