Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene

Utført av Rambøll Management

Rambøll Management har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt praksis i førskolelærerutdanningen, allmennlærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Rambøll Management har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt praksis i førskolelærerutdanningen, allmennlærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Undersøkelsen viser at praksis stort sett bidrar til å gjøre studentene skikket for læreryrket, men det er mer usikkert hvilket utbytte høyskoler og universitetet og praksisskolen og -barnehagen har av samarbeidet. Mange mener at det gjenstår en hel del for å skape bedre praksis i lærerutdanningen.

Klikk på denne lenken for å åpne rapporten om praksis i lærerutdanningene