Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kartlegging av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet

En kartlegging fra NIBR og SINTEF Byggforsk viser hva som nå finnes av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet i bygninger og uteområder. I ny plan- og bygningslov kom det innstramminger i utformingskravene til bygninger. Prinsippet om universell utforming er tatt inn i lovens formål og det stilles krav til universell utforming i nye arbeidsbygg og nye bygg, anlegg og uteområder som er rettet mot allmennheten. Krav til universell utforming er også tatt inn i d iskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette har aktualisert behovet for en oversikt over databaser og registreringsmetoder. Rapporten gir et grunnlag for videre vurdering av behovet for statistikk på området. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Kartlegging_statistikk_uu_nibr_sintef.pdf

En kartlegging fra NIBR og SINTEF Byggforsk viser hva som nå finnes av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet i bygninger og uteområder. I ny plan- og bygningslov kom det innstramminger i utformingskravene til bygninger. Prinsippet om universell utforming er tatt inn i lovens formål og det stilles krav til universell utforming i nye arbeidsbygg og nye bygg, anlegg og uteområder som er rettet mot allmennheten. Krav til universell utforming er også tatt inn i d iskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette har aktualisert behovet for en oversikt over databaser og registreringsmetoder.  Rapporten gir et grunnlag for videre vurdering av behovet for statistikk på området. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.