Rapport: Kartlegging av støtte- og tilskuddsordninger for digital kompetanse og deltakelse

Rambøll har på oppdrag for KMD kartlagt støtte- og tilskuddsordninger som har til formålå øke befolkningens digitale kompetanse og deltakelse. Kartleggingen inkluderer også alletype organisasjoner som jobber med digital kompetanse og deltakelse i befolkningen, bådede som mottar støtte fra disse ordningene, og de som ikke gjør det.