Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

Last ned rapporten (pdf)

Rapporten er skrevet på oppdrag for Klima- og miljødepartementet.

Prosjektet er gjennomført av Menon Economics, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kristin Magnussen i Menon har vært prosjektleder, med Øyvind Nystad Handberg og Maria Rød som medarbeidere fra Menon.

Medarbeidere fra NINA har vært Vegar Bakkestuen, Jørgen Rosvold, Jenni Nordén, Graciela Rusch og Björn Nordén.

Jørn Thomassen fra NINA har kvalitetssikret de naturfaglige delene, og Ståle Navrud, assosiert partner i Menon, har kvalitetssikret hele rapporten.

Prosjektet er gjennomført i perioden medio oktober 2019 til medio januar 2020.

Memon-publikasjon nr. 3/2020
Memon-publikasjon nr. 3/2020 Foto: Memon