Regjeringens Kina-strategi

Regjeringen har opprettet et Kina-forum for å bidra til økt kontakt mellom aktører i Norge som er engasjert i Kina-spørsmål. På forumets første møte presenterte utenriksminister Støre og utviklingsminister Solheim den nye Kina-strategien.

 

 

 

Regjeringens Kinastrategi (PDF)
(norsk, kinesisk og engelsk versjon)