Kjønn, ledelse og rekruttering i staten

Notat til Moderniseringsdepartementet utarbeidet av Aagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

I dette notatet drøftes årsakene til at det er færre kvinnelige enn mannlige ledere i staten. Utgangspunkt for denne drøftingen er en spørreskjemaundersøkelse som kartlegger motivasjon, erfaringer og karriereadferd blant ledere i staten.

Notat til Moderniseringsdepartementet utarbeidet avAagoth Storvik, Institutt for samfunnsforskning (ISF), mai 2005

Regjeringen har bestemt at det innen 1. juli 2006 skal være minst 40% representasjon av begge kjønn i statlige lederstillinger.

Fremdeles er det imidlertid klart færre kvinnelige enn mannlige ledere. Ved inngangen til 2004 lå andelen kvinnelige ledere i staten på 34 %. I dette notatet drøftes årsakene til at det er færre kvinnelige enn mannlige ledere i staten. Utgangspunkt for denne drøftingen er en spørreskjemaundersøkelse som kartlegger motivasjon, erfaringer og karriereadferd blant ledere i staten.