Klage på Klima- og miljødepartementets vedtak 5. juni 2015 om tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet

Klage fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver over Klima- og miljødepartementets vedtak 5. juni 2015 om tillatelse etterforurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet. Klagen tas ikke til følge.

Les Kongelig resolusjon 15-3378 om Engebøfjellet (PDF)