Kommunal rapportering til staten

En analyse av kostnader og nytte

PwC har på oppdrag fra KS og Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt de administrative kostnadene ved den pliktige rapporteringen fra kommunesektoren til staten, og hvilken nytte rapporteringen har for kommunesektoren og staten.