Kommunale presteboliger — høring på rapport fra arbeidsgruppe med forslag til endringer i gjeldende boligrefusjonsordning overfor kommunene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Gjennomgang og forslag til revisjon av regelverket som regulerer utgiftsrefusjonen til kommunene for at disse holder presteboliger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005