Kompetanseutfordringer i kommunene

Rapport fra Agenda Utredning og Utvikling AS i samarbeid med ECON.

Rapport

Kompetanseutfordringer i kommunene

Strukturelle forskjeller og lokale opplevelser

Rapport av Agenda Utredning og utvikling AS i samarbeid med ECON, juli 2006