Kongelig resolusjon om fredning av Levanger kulturmiljø, Levanger kommune, Trøndelag

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem tilråding om kulturmiljøfredning av Levanger kulturmiljø i Levanger kommune, etter kulturminneloven § 20.

Det foreslåtte fredete området omfatter 175 dekar av Levanger sentrum med gater, plasser, grøntområder og bygningene og bakgårdene mellom, fordelt på 62 boligeiendommer, 24 næringseiendommer, 55 kombinerte bolig og næringseiendommer samt 7 andre bygg, eks. kirke og menighetshus.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)