Kongelig resolusjon om fredning av uthavnen Ny-Hellesund, Søgne kommune, Vest-Agder fylke

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem tilrådning om kulturmiljøfredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne kommune, etter kulturminneloven §20.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)