Lover og regler

Kongelig resolusjon Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark utvidelse

Klima- og miljødepartementet legger med dette frem forslag om utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og endringer i de tilgrensende områdene.Verneforslaget medfører at vernet areal totalt øker med 84,56 km2, hvorav ca. 94 % er statlig eid eiendom, og ca. 6 % er privat eid.

Last ned Kongelig resolusjon