KonKraft-rapport 4

Internasjonalisering

En rapport om internasjonalisering utarbeidet av Intsok viser at petroleumsvirksomheten står for sysselsetting og verdiskaping som kommer lokalsamfunnet og regioner til gode.

KonKraft-rapport 4 i pdf format