Konsekvensutredning - Regelverksendringer offshore helikopteroperasjoner

Hovedrapport

Rapporten dokumenterer Safetecs resultater fra en konsekvensutredning av mulige regelverksendringer for offshore helikopteroperasjoner i Norge.

Det er i arbeidet tatt utgangspunkt i de scenarioer og konsekvensområder som Samferdselsdepartementet har bedt Safetec om å utrede. Det har ikke vært i Safetecs mandat å utarbeide tilrådninger i rapporten. Oslo Economics har vært underleverandør i arbeidet.

Les rapporten (pdf)