Konseptvalgutredninging for E39 Skei - Ålesund

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalutredning (KVU) for E39 Skei-Ålesund. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalutredning (KVU) for E39 Skei-Ålesund. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

Les utredningen her (pdf)