Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen

Oslo, desember 2016

Last ned Konseptvalgutredningen  (pdf-format)

Vedlegg (pdf-format):

KVU Marin FoU Vedleggsdokument

Vedlegg 8.17 Tilstandsrapport NG 33

Vedlegg 8.18 Tilstandsrapport NG 50

Vedlegg 8.19

Vedlegg 8.20 Volum-arealstudie