Konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret

Denne konseptvalgutredningen (KVU) er utarbeidet som et beslutningsunderlag om hvilke bygningsmessige tiltak som må gjennomføres for å legge til rette for en ønsket utvikling av Nationaltheatrets virksomhet.

Konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret. 2. desember 2014