Konseptvalgutredning (KVU): E6 Alta - Avlastningsveg

Statens vegvesen Region nord har utført en konseptvalgutredning for prosjektet E6 Alta - Avlastningsveg.

Les rapporten (pdf)