Konseptvalgutredning (KVU) E6 Fauske - Mørsvikbotn

Konseptvalgutredningen E6 Fauske - Mørsvikbotn utreder strategier for å håndtere sikkerhetsopprustning av Sørfoldtunnelene og transportetterspørselen fram mot 2050.

Utredningen er gjort på oppdrag fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen, og gir grunnlag for regjeringens vurdering av framtidige transportstrategier i området.

Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet av eksterne konsulenter (KS1).

Les utredningen (pdf)