Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

Konsesjon for en riksdekkende reklamefinansiert radiokanal i Norge

Kultur- og kirkedepartementet vedtok 20. desember 2002 å gi Kanal4 AS konsesjonen til riksdekkende reklamefinansierte radiosendinger i det fjerde riksnettet i FM-bandet.

Konsesjonsperioden for denne konsesjonen er 1. januar 2004 til 31. desember 2013. Tidlig i 2003 vil departementet lyse ut en radiokonsesjon til, med noe lavere dekning enn den Kanal4 får. Konsesjonstildelingen vil etter planen skje i siste halvdel av 2003, og den nye konsesjonæren kan være på lufta samtidig som Kanal4 starter sine sendinger.

Pressemeldinger:
 
Radiokonsesjonen til Kanal4 20.12.2002
Seks søknader til radiokonsesjonen 04.09.2002
Nye opplysninger om sendernettet for radiokonsesjon 21.06.2002
Radiokonsesjonen utlyst i dag 31.05.2002
Radiokonsesjonen utlyses fredag 30.05.2002

Artikler:
 
Den beste søkjaren fekk konsesjonen VG, 08.01.2003
Kanal4 har den beste søknaden Dagens Næringsliv, 24.12.2002