Konsesjon til Moss lufthavn, Rygge

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. november 2004

Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret fikk ved kgl. resolusjon 19. november 2004 konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge i Østfold. Konsesjoner gjelder for 10 år.

Pressemelding 19.11.04: Sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge: Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret får konsesjon

Kgl. res. 19.11.04: Konsesjon til forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvarfet til sivil landingsplass på Rygge flystasjon