Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

SØF-rapport nr. 05/09

Senter for økonomisk forskning har utgitt en rapport som vurderer konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren ved KS.

Senter for økonomisk forskning har utgitt en rapport som vurderer konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren ved KS. Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.