Kontantstøtteloven

Lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser