Årsrapport for 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kontrollutvalgets for kommunikasjonskontroll sin årsrapport for 2009.

Kontrollutvalgets for kommunikasjonskontroll sin årsrapport for 2009.