Årsrapport for 2009

Kontrollutvalgets for kommunikasjonskontroll sin årsrapport for 2009.

Kontrollutvalgets for kommunikasjonskontroll sin årsrapport for 2009.