Kort og godt

Plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor

I november 2004 bestemte regjeringen at det skulle utarbeides en plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor. Fristene som utgjør planen, er foreslått av de enkelte fagdepartementene. Moderniseringsdepartementet laget en statusrapport om planen på bakgrunn av rapporter fra fagdepartementene.

I november 2004 bestemte regjeringen at det skulle utarbeides en plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor. Fristene som utgjør planen, er foreslått av de enkelte fagdepartementene.

Moderniseringsdepartementet laget en statusrapport om planen på bakgrunn av rapporter fra fagdepartementene. I etterkant av denne vil Moderniseringsdepartementet, i samarbeid med berørte departementer, fremme forslag til saksbehandlingsfrister på nye områder.

Planen omfatter saker i hele offentlig sektor, dvs også kommunesektoren. Områder som er viktige for borgerne og næringslivet er prioritert i planen. Det samme er saksområder som berører mange personer eller virksomheter.

Det er de enkelte departementer som er ansvarlige for å innføre fristene som er omtalt i planen. Moderniseringsdepartementet (MOD) har rollen som koordinator og pådriver.

Innføring av saksbehandlingsfrister reiser også en del juridiske problemstillinger. Som et ledd i arbeidet med denne planen, har Moderniseringsdepartementet i samråd med Justisdepartementet, utarbeidet en juridisk vurdering av innføring av saksbehandlingsfrister.