Kostnadsberegning av reformer i kommunesektoren i Danmark og Sverige

Rapport fra Asplan Analyse

Rapport

Kostnadsberegning av reformer i kommunesektoren i Danmark og Sverige

Rapport fra Asplan Analyse, juli 2006